Fizjoterapia

Fizjoterapia jest dziedziną medycyny wykorzystującą w terapii bodźcowanie za pomocą ruchu, a także innych  form energii: mechanicznej, elektrycznej, magnetycznej, świetlnej.

Wykorzystuje zjawisko reakcji organizmu na zastosowane bodźce terapeutyczne. Zajmuje się likwidowaniem skutków, łagodzeniem następstw procesów chorobowych  oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia.

Fizjoterapia przeciwdziała również chorobom układu krążeniowo-oddechowego i układu ruchu poprzez promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Podstawowym działem fizjoterapii jest kinezyterapia, która wykorzystuje ćwiczenia i inne formy ruchu jako narzędzie terapeutyczne.

Tytuł fizjoterapeuty uzyskuje się po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich zakończonych obroną pracy dyplomowej. Możliwe jest kontynuowanie nauki i zdobywanie dalszych stopni naukowych (mgr, dr, prof.) w ramach szkolenia akademickiego.

Fizjoterapeuta jest przygotowany do prowadzenia terapii w formie indywidualnej lub grupowej, którą wykonuje w oparciu o diagnostykę f-cjonalną. W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne narzędzia tj. terapia manualna, stretching, elementy masażu, stymulacje w obrębie układu nerwowego, metody terapii neurofunkcjonalnej.

Możliwości zastosowania fizjoterapii w poszczególnych specjalnościach medycznych:

 • pediatryczna
  • niemowlęca
  • dzieci młodsze i starsze
 • neurologiczna
 • ortopedyczna / reumatologiczna
 • kardiologiczna
 • geriatryczna
 • sportowa
 • przed / pooperacyjna