Szkolenia

„Przygotowanie do macierzyństwa poprzez zwiększenie  świadomości ciała”.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i głównej części praktycznej (hands on).

Zawiera techniki mobilizacji w obrębie miednicy , pozycjonowania płodu, naukę przyjmowania postaw i ruchów funkcjonalnych, pozycji porodowych zmniejszających ból, ćwiczeń, masażu,  a także elementy przygotowania psychicznego kobiety do porodu i macierzyństwa.

Podejmuje tematykę  kształtowania świadomości kobiety dotyczącej obręczy miednicy i przepony moczowo –płciowej podczas ciąży, w połogu i w okresie powrotu do pełnej funkcjonalności.

Kurs bazuje na aktualnej wiedzy i dowodach naukowych w tej dziedzinie .

Po ukończeniu kursu uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie:

  • Opieki fizjoterapeutycznej  i psychologicznej przyszłej mamy w okresie przedporodowym, okołoporodowym  i po porodzie.
  • Rozumienia  podwójnej funkcji dna miednicy i zastosowania tej wiedzy w praktyce klinicznej.
  • Poprawy  i normalizowania napięcia w obrębie przepony dna miednicy poprzez  świadomość aktywnego ciała.
  • Łagodzenia bólu podczas porodu i ułatwiania samego porodu poprzez specyficzne pozycje i postawy funkcjonalne ciała.
  • Pomocy terapeutycznej w zakresie odzyskania prawidłowej funkcji miednicy i dna miednicy po porodzie.
  • Profilaktyki fizjoterapii okołoporodowej i jej znaczenia dla zdrowia kobiety i dziecka.

Termin i Miejsce:

Wrocław, 01-03.03.2019,

Koszt szkolenia:

1950 zł

Język wykładowy:

Angielski.
Tłumaczenie konsykutywne.

Plik do pobrania:

  Regulamin.pdf

Dla kogo szkolenie?

W zajęciach mogą wziąć udział osoby z wyższym wykształceniem medycznym w tym w szczególności:  fizjoterapeuci, osteopaci, położne, terapeuci manualni, którzy prowadzą prywatną praktykę kliniczną lub pracują w zespołach interdyscyplinarnych i chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Prowadząca:

Christine Van De Putte

Fizjoterapeutka – specjalizuje się w fizjoterapii urologiczno-ginekologicznej, w tym w problemach nietrzymania moczu i bólu obręczy miednicznej, a także terapii niemowląt i dzieci. Praktykuje od ponad 30 lat w prywatnej klinice w Brugii.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu fizjoterapii okołoporodowej  dla szkół i oddziałów położniczych.

Przez wiele lat wykłada na studiach podyplomowych na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii i prowadziła kursy w Instytucie YVLO w Holandii.

Wraz z holenderskimi kolegami szkoliła także w Algarve w Portugalii i została zaproszona przez UNICEF do wykładania i prowadzenia warsztatów w Kijowie na Ukrainie.

Od 2007 roku studiowała i praktykuje zastosowanie Ultrasonografii  w fizjoterapii zaburzeń miednicy u kobiet.

W 2009 i 2015 r. prowadziła warsztaty na kongresie IOPTWH w Lizbonie, Portugalia.

Od 2010 r. szkoli w ramach kursu międzyuniwersyteckiego, obejmującego 4 belgijskie uniwersytety (Ghent, Leuven, Antwerpia, Bruksela). W ramach tego kursu studenci otrzymują świadectwo specjalizacji z reedukacji miednicy i fizjoterapii okołoporodowej.

Jest przewodniczącą belgijskiego stowarzyszenia fizjoterapeutów BICAP (Birth Core and Pelvic thérapy) specjalizujących się w ginekologii, fizjoterapii okołoporodowej i reedukacji miednicy.

Jest również członkiem VECK, komitetu ds. uznawania specjalizacji fizjoterapeutów.

 

Jest współorganizatorem  międzynarodowych kongresów:

  1. „Fizjoterapia okołoporodowa w XXI wieku” (“Perinatal Physiotherapy in the  21 st Century”)
  2. „Żywotność kobiecej miednicy ” (“The Female Pelvic Lifetime”)
  3. „Zdrowie miednicy”  (“Pelvic Health”)